Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)

ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (AYPE, Otoklav Proses)
Ürün AdıErime Akış Hızı
(g/10 min)
Yoğunluk, 23°C
(g/cm³)
PETİLEN G03-50.300.920
PETİLEN H2-82.40.919
PETİLEN F2-122.50.920
ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (AYPE, Tübüler Proses)
Ürün AdıErime Akış Hızı
(g/10 min)
Yoğunluk, 23°C
(g/cm³)
PETİLEN G03-21T0.300.921
PETİLEN G08-21T0.850.921
PETİLEN H2-21T2.50.921
PETİLEN F2-21T2.50.921
PETİLEN F2-26TO2.50.926
PETİLEN H5-21T4.60.921
PETİLEN F5-21T4.70.921
PETİLEN I10-19T100.919
PETİLEN I22-19T 220.919
Erime Akış Hızı: ASTM D1238 (190°C; 2.16kg)